Оновлено
2023-05-16
10:35

Середня освіта (історія)

 

 

Шановні колеги!

     На ваш розгляд виноситься проект освітньо-професійної програми зі спеціальності 014 Середня освіта (історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 014 «Середня освіта (історія)». Освітньо-професійна програма заснована на студентоцентрованому та компетентністному підході підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до вимог: Закону України «Про вищу освіту», Державного класифікатора професій, Положення про реалізацію освітніх програм Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу m.chuchkoе1дt]Б@‡(jchnu.edu.ua або передавати в ауд. 29 деканат факультету історії, політології та міжнародних відносин, або в ауд. 40 кафедра історії стародавнього сходу, середніх віків та музеєзнавства для гаранта програми – Чучка Михайла Костянтиновича.

Освітньо-професійна програма. Проект.

Рецензія на програму. Стрільчук Л.В.

Рецензія на програму. Райківський І.Я.

Рецензія на програму. Палійчук І.О.

Рецензія на програму. Боднарюк М.І.

Рецензія на програму. Білянін Г.І.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterе1дt]Б@‡(jchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.