Оновлено
2021-11-16
12:43

           

 Вас вітає кафедра всесвітньої історії !!!

 

 

 

 

             Кафедра була відкрита у 1940 році, але з об'єктивних причин розпочала свою діяльність тільки у повоєнний період. У різний час її очолювали відомі вчені, зокрема, такі, як професори С.Ш. Грінберг, З.М. Гершов, М.А. Алекберлі, І.М. Теодорович, В.В. Шаповалов, Ю.І. Макар, а з 2001 р. - проф. О. І. Сич. З 1955 по 1976 р. вона називалася кафедрою загальної історії, з 1976 р. відновлено попередню назву, тобто кафедра історії нового та новітнього часу, з 1998 р. її назва змінилася на кафедру всесвітньої історії та політології, з 1999 р. – на кафедру історії нового та новітнього часу, з 2000 р. – на кафедру всесвітньої історії та міжнародних відносин, у 2001 р. повернуто первісну назву - кафедра історії нового та новітнього часу.

            На базі цієї кафедри на історичному факультеті було створено кафедру політології та соціології, а також кафедру міжнародних відносин. Викладачі кафедри забезпечують читання таких курсів, як Історія країн Західної Європи та Північної Америки у новий час, Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки, Історія країн Латинської Америки, Історія країн Азії та Африки, Історія країн Центральної та Східної Європи, Історія Росії, Історія СРСР, Історія країн пострадянського простору тощо, а також низку спецкурсів. На кафедрі ведуться наукові дослідження з багатьох аспектів світової історії, насамперед, європейської. Всього викладачами опубліковано понад 400 праць. Її професорсько-викладацький колектив складається нині з одного професора, 6 доцентів, один з яких (П.І. Яценюк) заслужений працівник освіти України. Істотно урізноманітнився і оновився зміст навчальних курсів, що викладаються співробітниками кафедри. Так, з ініціативи її завідувача - доктора історичних наук, професора О.І. Сича на факультеті запроваджена цивілізаційна парадигма викладання історії та сучасні методологічні параметри вивчення історії нового та новітнього часу.

           Кафедра пропонує студентам низку цікавих спецкурсів: "Основи Герменевтики", "Час в історії людства", "Інтелектуальна історія людства", "Придністровський конфлікт", "Проблеми історії Другої світової війни", "Національні проблеми в СРСР", "Війни та військові конфлікти другої половини XX ст.", "Генеалогія", "Генеза та розвиток соціалістичних ідей", "Молодіжний радикалізм другої половини 60-х років  XX ст. в країнах Західної Європи та США", Політичний розвиток Румунії у першій половині XX ст.", "Німецьке суспільство в роки нацистського режиму", "Демократія і націоналізм у Центральній і Східній Європі у XX ст." та ін. Неабияким досягненням кафедри є забезпечення більшості її дисциплін документальними та художніми відеоматеріалами. 

            З 2001 року тут плідно працює науковий семінар викладачів і аспірантів, видається збірник наукових праць "Історична панорама", включений до переліку наукових фахових видань України зі спеціальності "Історичні науки" (Постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1-05/1// Бюлетень ВАК України, №3,2010 р.). Видання розраховане на науковців, викладачів та вчителів історії, студентів. Збірник "Історична панорама" наказом МОН від 16.05.2016 № 515 перереєстровано у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності "Історичні науки"

            Викладачі кафедри підтримують наукові зв'язки з представниками наукових центрів України, Австрії, Румунії, Молдови, Словаччини, беруть участь у багатьох міжнародних конференціях. Наприклад, проф. О.І. Сич співпрацює з журналом "Historicky Casopis" Словацької академії наук (м. Братіслава; доц. Є.В. Сахновський - з журналом "Politicke vedy" (Словаччина, м. Банська-Бистриця). Професор О.І. Сич започаткував співробітництво кафедри з кафедрою всесвітньої історії та Інститутом українсько-німецьких досліджень Дніпропетровського національного університету. Доц. В.Ф. Холодницький  є членом Асоціації дослідників радянських голодоморів в Україні, а з 2002 року - членом ради цієї асоціації, яка тісно співпрацює з Інститутом історії Академії наук України.

            

 

              ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА

            УМОВИ ВСТУПУ

КАФЕДРАЛЬНІ НОВИНИ 2019-2020

 

КАФЕДРАЛЬНІ НОВИНИ 2021

1. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук (20 лютого 2021 р.)

2. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (26 лютого-5 березня 2021 р.)

3. Розширене засідання групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (9 березня 2021 р.)

4. Щорічна студентська наукова конференція. 20 квітня 2021 р.

5. Професор Чучко М. К. взяв участь у телепередачі з історії міста Чернівці

6. Викладачі кафедри всесвітньої історії взяли участь у передачі археологічних матеріалів Краєзнавчому музею м. Чернівці

7. Доцент Безаров О. Т. виступив з публічною лекцією з нагоди річниці трагічних подій у Бабиному Ярі 1941 р.

8. Профорієнтаційна бесіда професора Чучка М.К. з учнями - учасниками олімпіади з історії в Мамаївській ОТГ. 13.11.2021

 

 

 

 

    


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster(…"@чЅЁchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.