Оновлено
2023-05-16
10:35

           

 Вас вітає кафедра всесвітньої історії !!!

 

 

 

 

             Кафедра була відкрита у 1940 році, але з об'єктивних причин розпочала свою діяльність тільки у повоєнний період. У різний час її очолювали відомі вчені, зокрема, такі, як професори С.Ш. Грінберг, З.М. Гершов, М.А. Алекберлі, І.М. Теодорович, В.В. Шаповалов, Ю.І. Макар, а з 2001 р. - проф. О. І. Сич. З 1955 по 1976 р. вона називалася кафедрою загальної історії, з 1976 р. відновлено попередню назву, тобто кафедра історії нового та новітнього часу, з 1998 р. її назва змінилася на кафедру всесвітньої історії та політології, з 1999 р. – на кафедру історії нового та новітнього часу, з 2000 р. – на кафедру всесвітньої історії та міжнародних відносин, у 2001 р. повернуто первісну назву - кафедра історії нового та новітнього часу. З жовтня 2020 р. до кафедри історії нового та новітнього часу була приєднана кафедра етнології, античної та середньовічної історії. З листопада того ж року назву було змінено на кафедру всесвітньої історії.

            На базі цієї кафедри на історичному факультеті було створено кафедру політології та соціології, а також кафедру міжнародних відносин. Викладачі кафедри забезпечують читання таких курсів, як Історія Нового часу, Історія Нового часу (Новітній період), Історія країн Латинської Америки, Історія країн Сходу, Історія країн Центральної та Східної Європи у Новий час, Історія СРСР та країн пострадянського простору тощо, а також низку спецкурсів. На кафедрі ведуться наукові дослідження з багатьох аспектів світової історії, насамперед, європейської. Всього викладачами опубліковано понад 400 праць. Її професорсько-викладацький колектив складається нині з 2 професорів, 7 доцентів, 2 асистентів, з яких 5 є докторами історичних наук. Істотно урізноманітнився і оновився зміст навчальних курсів, що викладаються співробітниками кафедри. Так, з ініціативи її завідувача - доктора історичних наук, професора О.І. Сича на факультеті запроваджена цивілізаційна парадигма викладання історії та сучасні методологічні параметри вивчення історії нового та новітнього часу.

           Кафедра пропонує студентам низку цікавих спецкурсів: Рицарсько-чернечі ордени в середньовіччі, Основні засади науково-дослідної роботи студента, Історія Євреїв Східної Європи в Новий час, Проблеми історії Золотої Орди, теорія і практика археологічних досліджень, Перша світова війна: проблеми історіографії та новітні підходи дослідження та інші. Неабияким досягненням кафедри є забезпечення більшості її дисциплін документальними та художніми відеоматеріалами. 

            З 2001-2021 рр. тут плідно працював науковий семінар викладачів і аспірантів, видавався збірник наукових праць "Історична панорама", включений до переліку наукових фахових видань України зі спеціальності "Історичні науки" (Постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1-05/1// Бюлетень ВАК України, №3,2010 р.). Видання було розраховане на науковців, викладачів та вчителів історії, студентів. Збірник "Історична панорама" наказом МОН від 16.05.2016 № 515 було перереєстровано у переліку наукових фахових видань України, в яких публікувалися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності "Історичні науки"

            Викладачі кафедри підтримують наукові зв'язки з представниками наукових центрів України, Австрії, Румунії, Молдови, Словаччини, беруть участь у багатьох міжнародних конференціях. Наприклад, проф. О.І. Сич співпрацює з журналом "Historicky Casopis" Словацької академії наук. Професор О.І. Сич започаткував співробітництво кафедри з кафедрою всесвітньої історії та Інститутом українсько-німецьких досліджень Дніпропетровського національного університету. Доц. В.Ф. Холодницький  є членом Асоціації дослідників радянських голодоморів в Україні, а з 2002 року - членом ради цієї асоціації, яка тісно співпрацює з Інститутом історії Академії наук України.

            

 

              ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА

            УМОВИ ВСТУПУ

КАФЕДРАЛЬНІ НОВИНИ 2019-2020

 

КАФЕДРАЛЬНІ НОВИНИ 2021

1. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої академії наук (20 лютого 2021 р.)

2. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (26 лютого-5 березня 2021 р.)

3. Розширене засідання групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (9 березня 2021 р.)

4. Щорічна студентська наукова конференція. 20 квітня 2021 р.

5. Професор Чучко М. К. взяв участь у телепередачі з історії міста Чернівці

6. Викладачі кафедри всесвітньої історії взяли участь у передачі археологічних матеріалів Краєзнавчому музею м. Чернівці

7. Доцент Безаров О. Т. виступив з публічною лекцією з нагоди річниці трагічних подій у Бабиному Ярі 1941 р.

8. Профорієнтаційна бесіда професора Чучка М.К. з учнями - учасниками олімпіади з історії в Мамаївській ОТГ. 13.11.2021

9. Кафедральні новини за 2022 - березень 2023 р.

10. Доцент Воротняк І.Д. провів профорієнтаційну бесіду у Вижницькому ліцеї (8 травня 2023 р.)

 

 

 

    


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЦЎ)@`И$я\chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.