ќновлено
2020-08-31
10:24

           

 ¬ас в≥таЇ кафедра ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу !!!

 

 

 

 

              афедра ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу була в≥дкрита у 1940 роц≥, але з об'Їктивних причин розпочала свою д≥€льн≥сть т≥льки у повоЇнний пер≥од. ” р≥зний час њњ очолювали в≥дом≥ вчен≥, зокрема, так≥, €к професори —.Ў. √р≥нберг, «.ћ. √ершов, ћ.ј. јлекберл≥, ≤.ћ. “еодорович, ¬.¬. Ўаповалов, ё.≤. ћакар, а з 2001 р. - проф. ќ. ≤. —ич. « 1955 по 1976 р. вона називалас€ кафедрою загальноњ ≥стор≥њ, з 1976 р. в≥дновлено попередню назву, тобто кафедра ≥стор≥њ нового та нов≥тнього часу, з 1998 р. њњ назва зм≥нилас€ на кафедру всесв≥тньоњ ≥стор≥њ та пол≥толог≥њ, з 1999 р. – на кафедру ≥стор≥њ нового та нов≥тнього часу, з 2000 р. – на кафедру всесв≥тньоњ ≥стор≥њ та м≥жнародних в≥дносин, у 2001 р. повернуто перв≥сну назву - кафедра ≥стор≥њ нового та нов≥тнього часу.

            Ќа баз≥ ц≥Їњ кафедри на ≥сторичному факультет≥ було створено кафедру пол≥толог≥њ та соц≥олог≥њ, а також кафедру м≥жнародних в≥дносин. ¬икладач≥ кафедри забезпечують читанн€ таких курс≥в, €к ≤стор≥€ крањн «ах≥дноњ ™вропи та ѕ≥вн≥чноњ јмерики у новий час, —учасна ≥стор≥€ крањн «ах≥дноњ ™вропи та ѕ≥вн≥чноњ јмерики, ≤стор≥€ крањн Ћатинськоњ јмерики, ≤стор≥€ крањн јз≥њ та јфрики, ≤стор≥€ крањн ÷ентральноњ та —х≥дноњ ™вропи, ≤стор≥€ –ос≥њ, ≤стор≥€ —–—–, ≤стор≥€ крањн пострад€нського простору тощо, а також низку спецкурс≥в. Ќа кафедр≥ ведутьс€ науков≥ досл≥дженн€ з багатьох аспект≥в св≥товоњ ≥стор≥њ, насамперед, Ївропейськоњ. ¬сього викладачами опубл≥ковано понад 400 праць. ѓњ професорсько-викладацький колектив складаЇтьс€ нин≥ з одного професора, 6 доцент≥в, один з €ких (ѕ.≤. яценюк) заслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни. ≤стотно ур≥зноман≥тнивс€ ≥ оновивс€ зм≥ст навчальних курс≥в, що викладаютьс€ сп≥вроб≥тниками кафедри. “ак, з ≥н≥ц≥ативи њњ зав≥дувача - доктора ≥сторичних наук, професора ќ.≤. —ича на факультет≥ запроваджена цив≥л≥зац≥йна парадигма викладанн€ ≥стор≥њ та сучасн≥ методолог≥чн≥ параметри вивченн€ ≥стор≥њ нового та нов≥тнього часу.

            афедра пропонуЇ студентам низку ц≥кавих спецкурс≥в: "ќснови √ерменевтики", "„ас в ≥стор≥њ людства", "≤нтелектуальна ≥стор≥€ людства", "ѕридн≥стровський конфл≥кт", "ѕроблеми ≥стор≥њ ƒругоњ св≥товоњ в≥йни", "Ќац≥ональн≥ проблеми в —–—–", "¬≥йни та в≥йськов≥ конфл≥кти другоњ половини XX ст.", "√енеалог≥€", "√енеза та розвиток соц≥ал≥стичних ≥дей", "ћолод≥жний радикал≥зм другоњ половини 60-х рок≥в  XX ст. в крањнах «ах≥дноњ ™вропи та —Ўј", ѕол≥тичний розвиток –умун≥њ у перш≥й половин≥ XX ст.", "Ќ≥мецьке сусп≥льство в роки нацистського режиму", "ƒемократ≥€ ≥ нац≥онал≥зм у ÷ентральн≥й ≥ —х≥дн≥й ™вроп≥ у XX ст." та ≥н. Ќеаби€ким дос€гненн€м кафедри Ї забезпеченн€ б≥льшост≥ њњ дисципл≥н документальними та художн≥ми в≥деоматер≥алами. 

            « 2001 року тут пл≥дно працюЇ науковий сем≥нар викладач≥в ≥ асп≥рант≥в, видаЇтьс€ зб≥рник наукових праць "≤сторична панорама", включений до перел≥ку наукових фахових видань ”крањни з≥ спец≥альност≥ "≤сторичн≥ науки" (ѕостанова презид≥њ ¬ј  ”крањни в≥д 10.02.2010 р. є1-05/1// Ѕюлетень ¬ј  ”крањни, є3,2010 р.). ¬иданн€ розраховане на науковц≥в, викладач≥в та вчител≥в ≥стор≥њ, студент≥в. «б≥рник "≤сторична панорама" наказом ћќЌ в≥д 16.05.2016 є 515 перереЇстровано у перел≥ку наукових фахових видань ”крањни, в €ких можуть публ≥куватис€ результати дисертац≥йних роб≥т на здобутт€ наукових ступен≥в доктора ≥ кандидата наук з≥ спец≥альност≥ "≤сторичн≥ науки"

            ¬икладач≥ кафедри п≥дтримують науков≥ зв'€зки з представниками наукових центр≥в ”крањни, јвстр≥њ, –умун≥њ, ћолдови, —ловаччини, беруть участь у багатьох м≥жнародних конференц≥€х. Ќаприклад, проф. ќ.≤. —ич сп≥впрацюЇ з журналом "Historicky Casopis" —ловацькоњ академ≥њ наук (м. Ѕрат≥слава; доц. ™.¬. —ахновський - з журналом "Politicke vedy" (—ловаччина, м. Ѕанська-Ѕистриц€). ѕрофесор ќ.≤. —ич започаткував сп≥вроб≥тництво кафедри з кафедрою всесв≥тньоњ ≥стор≥њ та ≤нститутом украњнсько-н≥мецьких досл≥джень ƒн≥пропетровського нац≥онального ун≥верситету. ƒоц. ¬.‘. ’олодницький  Ї членом јсоц≥ац≥њ досл≥дник≥в рад€нських голодомор≥в в ”крањн≥, а з 2002 року - членом ради ц≥Їњ асоц≥ац≥њ, €ка т≥сно сп≥впрацюЇ з ≤нститутом ≥стор≥њ јкадем≥њ наук ”крањни.

            

 

              ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤я ƒЋя јЅ≤“”–≤™Ќ“ј

            ”ћќ¬» ¬—“”ѕ”

 ј‘≈ƒ–јЋ№Ќ≤ Ќќ¬»Ќ» 2019-2020

 

 олектив кафедри ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу висловлюЇ щире сп≥вчутт€ ѕ≥ддубному ≤горев≥ јндр≥йовичу з приводу т€жкоњ й непоправноњ втрати - смерт≥ матер≥ Ћюдмили —ерг≥њвни. ¬≥чна пам'€ть!

 

 

    


¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster1РЊ)aэ@Ш∆йgмchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.