Оновлено
2023-05-16
10:35

Безаров Олександр Троянович

Безаров Олександр Троянович

Посада: доцент кафедри
Вчений ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Історія єврейського питання в Російській імперії, проблеми участі євреїв у революційному русі в Російській імперії, історія пізньоімперської Росії, історія євреїв Буковини.

Курси, що читає:

Історія Росії у Новий час, Історія євреїв Східної Європи у Новий час, Історичні портрети політичних діячів Східної Європи у Новий час, місце та роль соціал-демократії в історії Нового часу.

Біографічні дані:

Закінчив історичний факультет Чернівецького національного университету в 1993 р. за спеціальністю «історія». Після закінчення університету працював на посаді викладача історії в Чернівецькому медичному коледжі. У 2002-2006 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету. Захистив у 2004 р. кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 (Всесвітня історія) на Факультеті історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім.. Ю. Федьковича на тему «Єврейське питання в політиці російського уряду в 1881-1894 рр.» (наук. керівник доктор історичних наук В. П. Фісанов). У 2008 р. присуджено наукове звання доцента кафедри соціальних та філософських наук. У 2006-2016 рр. працював на посаді доцента кафедри філософсько-гуманітарних наук та права Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. На кафедрі історії Нового та Новітнього часу працює з 2016 року. У 2019 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 (Всесвітня історія) на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету на тему "Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-1917 рр.)" (науковий консультант - проф. Сич О. І.).

Додаткова інформація:

Список основних публікацій

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterпl‘Єi@!sєchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.