Оновлено
2023-05-16
10:35

Чучко Михайло Констянтинович

Посада: Професор
Вчений ступінь: Доктор історичних наук

Почесні звання:

У 2010 р. нагороджений почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації.

У 2015 році нагороджений грамотою чернівецького міського голови.

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: православне культове будівництво на Буковині, соціально-релігійне життя православного населення північних волостей Молдавської землі та австрійської провінції Буковина; історія Буковинської Митрополії в румунський період; адміністративний устрій та урядування в Молдавському воєводстві; історія торгівлі та митної справи.

 

 

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

  1. Чучко М. Православна церква на Буковині в середині ХХ – на початку ХХІ ст.: особливості розвитку єпархіальних структур в українській та румунській частинах краю // Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії: історична ретроспектива і сучасний стан / За ред. Н.В. Стрельчук. – Чернівці, 2018. – С. 142-146.
  2. Чучко М. Становище Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви в умовах викликів кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії: історична ретроспектива і сучасний стан / За ред. Н.В. Стрельчук. – Чернівці, 2018. – С. 146-158.
  3. Чучко М.Відновлення і сучасний стан архієпископства Сучавського й Радівецького Румунської Православної Церкви// Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії: історична ретроспектива і сучасний стан / За ред. Н.В. Стрельчук. – Чернівці, 2018. – С. 158-177.
  4. Чучко М. Північні волості Молдавської землі в складі Сучавської митрополії та Радівецького єпископства // Perasperaadastra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 115-116.
  5. Чучко М. К.Козмин (1497 р.): буковинська перемога Штефана Великого. – Чернівці: Місто, 2019. – 96 с. (переглянути/завантажити)
  6. Чучко М. К.Буковинська митрополія у складі помісної Румунської православної церкви (міжвоєнний період) // Русин. Международный исторический журнал. – Кишинев, 2019. – № 57. – С. 131-156. (переглянути/завантажити)
  7. Чучко М.К. Православне церковно-релігійне життя на території Чернівецької області за радянської доби // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1-2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 64-66.

 

Курси, що читає:

Курси: Історія Росії в середні віки, історична географія, держава і законодавство у середньовіччі, культура Візантії, історія Середньовічної Молдавії, історія Османської імперії

 

Додаткова інформація:

Михайло Костянтинович Чучко народився 11 листопада 1972 р. в смт. Путила Чернівецької області. Закінчивши Лужанську середню школу ( смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області) у 1989 р. вступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника. У 1994 р., після закінчення навчання у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ), розпочав трудову діяльність у Чернівецькому музеї народної архітектури і побуту на посаді старшого наукового співробітника відділу етнографії. У 1995 р. став завідувачем етнографічного відділу. Протягом 1998–2000 рр. працював заступником голови Робочої групи з підготовки матеріалів до тому “Зводу пам’яток історії і культури по Чернівецькій області”.

     21 червня 2000 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України у м. Києві захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності етнологія (07.00.05) на тему “Буковинська дерев’яна культова архітектура ХVІІ–ХІХ ст. (До проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)”. 17 січня 2001 р. рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидат історичних наук.

   З 1 листопада 2000 р. працює на історичному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Спершу обіймав посаду завідувача етнографічним музеєм історичного факультету  (2000 – 2002 рр.), згодом асистента (2002 – 2003 рр.) та доцента  (2003 – 2011 рр.) кафедри етнології, античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. У 2006 р.  присвоєно вчене звання доцент.

    24 жовтня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету захистив докторську дисертацію зі спеціальності всесвітня історія (07.00.02) на тему “Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини (друга половина XIV – початок ХХ ст.)”. 28 квітня 2009 р. рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь доктор історичних наук.

   1 квітня 2011 р. переведений на посаду професора кафедри етнології, античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за контрактом, як обраний за конкурсом. У 2012 р. присвоєно вчене звання професор. З 1 лютого 2013 р. по 2 березня 2015 р. - на посаді  в. о. завідувача кафедри етнології, античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. З 3 березня 2015 року переведений на посаду завідувача кафедри етнології, античної та середньовічної історії, як обраний за контрактом (наказ № 198 к від 12.03.2015)

Підготовка наукових кадрів

Виступає рецензентом та опонентом дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук. Керує аспірантами. Підготував 2 кандидатів історичних наук:

Яновський Ярослав Михайлович (диплом кандидата історичних наук, 2016 р.);

Калініченко Віталій Андрійович (диплом кандидата історичних наук, 2017 р.).

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЊйЄ@е™cЋchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.