Оновлено
2023-05-16
10:35

Боднарюк Богдан Михайлович

Посада: Доцент
Вчений ступінь: Доктор історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: історія християнського чернецтва доби античності та середньовіччя, соціально-політична історія Молдови та Валахії, історія православ’я на Буковині.

 

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

  1. Боднарюк Б., Сандуляк І. Траянова Дакія та Нижня Мезія на зламі епох: від едикту Авреліана до початку Великого переселення народів (271-375 рр.) // LAUREA III. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Харьков: «НТМТ», 2019. – С. 40-43 (переглянути/завантажити)
  2. Бронецька Г. Формування феодальної опозиції в Англійському королівстві на початку ХІІІ ст. Науковий керівник – професор Б.М. Боднарюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (16-17 квітня 2019 року). Факультет історії, політології та міжнародних відносин. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 11-12.
  3. Карпюк І. Особливості внутрішньополітичного розвитку Флоренції у ХІІ ст. Науковий керівник – професор Б.М. Боднарюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (16-17 квітня 2019 року). Факультет історії, політології та міжнародних відносин. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 35-36.

Курси, що читає:

Курси для студентів: Історія середніх віків, духовно-етичні вчення в історії світових цивілізацій, історія Візантійської імперії, розвиток науки доби античності та Середньовіччя

Додаткова інформація:

Народився 14 вересня 1964 року. У 1982 р. вступив до ЧДУ ім. Ю. Федьковича на історичний факультет (вечірня форма навчання). Протягом 1982-1984 рр. проходив службу в армії. Після повернення продовжив навчання в університеті, який закінчив 1990 р. Два наступні роки (1990-1992) вчителював в одній з міських середніх шкіл. В 1992 р. поступив до стаціонарної аспірантури Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. У квітні 1995 р. достроково захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 07.00.02. – всесвітня історія на тему: “Виникнення та розвиток католицьких чернечих орденів в Європі у VІ – ХVІ сторіччях”.

З вересня 1995 р. працює в ЧДУ ім. Ю. Федьковича на кафедрі етнології, античної та середньовічної історії.

Брав участь у ряді міжнародних наукових проектів по транскордонному співробітництву між Україною та Румунією.

Підготовка наукових кадрів

Виступає рецензентом та опонентом дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук. Керує аспірантами. Підготував 5 кандидатів історичних наук (Кожолянко О. Г., Кожолянко О.В.,  Мудеревич В. І., Козак А. І., Погребенник А.І.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster`Ц,'}@”у-chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.