Оновлено
2023-05-16
10:35

Воротняк Іван Дмитрович

Посада: Доцент
Вчений ступінь: Кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: етнографія Буковини, інформаційна евристика в мережі Інтернет, історія Гренландії епохи вікінгів.

Курси, що читає:

Курси для студентів: Джерелознавство, Історія країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи в середні віки, Повсякденне життя стародавніх греків та римлян, Охорона праці в галузі.

Додаткова інформація:

Воротняк Іван Дмитрович – народився 1 липня 1980 р. в м. Вижниця Чернівецької області. З 1986 по 1996 р. навчався у вижницькій загальноосвітній середній школі. У 1997 р. вступив на перший курс історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. У 2002 р. отримав диплом магістра історії з відзнакою. З червня по листопад 2002 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри суспільних дисциплін Буковинського державного фінансово-економічного інституту. З листопада 2002 по січень 2004 р. навчався в аспірантурі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. З лютого 2004 р. працює асистентом кафедри етнології, античної та середньовічної історії. 16 січня 2006 р. на засіданні вченої ради Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: “Агрокультура українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” (спеціальність 07.00.05 – етнологія; науковий керівник – проф. Кожолянко Г. К.)

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

Воротняк І., Стрельчук Н. Етнофестивалі як засіб збереження та пропагування традиційної культури (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) // Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії: історична ретроспектива і сучасний стан / За ред. Н.В. Стрельчук. – Чернівці, 2018. – С. 116-141.

Воротняк І.Липовани у народній пам’яті буковинців і сучасному науковому дискурсі // Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії: історична ретроспектива і сучасний стан / За ред. Н.В. Стрельчук. – Чернівці, 2018. – С. 176-185.

Воротняк І.Етнонім (конфесіонім) «липовани» в народній пам’яті буковинських старообрядців і сучасному науковому дискурсі ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1-2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 143-145.

Воротняк І. Д.Етноконфесійна складова феномену буковинської толерантності // Perasperaadastra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 38-41.

Бурлака В. Жанна д’Арк і формування французької національної ідентичності – науковий керівник – доцент І.Д. Воротняк // Матеріалистудентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (16-17 квітня 2019 року). Факультет історії, політології та міжнародних відносин. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 17-18.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster–ПЇ›@iъe}пйchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.