Оновлено
2023-05-16
10:35

Кожолянко Олена Віталіївна

Посада: Доцент
Вчений ступінь: Кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Тематика наукових досліджень: Весільна обрядовість населення Буковини.

Курси, що читає:

Курси для студентів: Історія Стародавнього Сходу, етнологія, історія доколумбової Америки, військова політика країн Стародавнього Сходу, духовна культура давніх слов’ян, культура Стародавнього Сходу

Додаткова інформація:

Народилася 9 липня 1979 р. у м. Чернівці. У 1996 р. закінчила Чернівецьку гімназію № 2. з 1996 по 2001 р. навчалася на історичному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. У 2001 р. отримала диплом магістра історії з відзнакою. З 2002 р. працює на посаді асистента кафедри етнології, античної та середньовічної історії. З листопада 2008 р. переведена на посаду доцента кафедри етнології, античної та середньовічної історії. 16 січня 2006 р. на засіданні вченої ради Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: “Передшлюбна весільна обрядовість українців Буковини (кін. ХІХ – ХХ ст.” (спеціальність 07.00.05 – етнологія)

Список публікацій

1. Кожолянко О.В. Барвінковий обряд Прутсько-Дністровського межиріччя Буковини як елемент передшлюбного дійства традиційного весільного обряду // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (17). – Чернівці: Прут, 2004. – С. 184-196.

2. Кожолянко О.В. Весільне деревце як елемент весільної обрядовості Буковини (на прикладі Заставнівського району) // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження. – Том 4: Збірник наукових праць. – Донецьк, 2004. – С. 99-101.

3. Кожолянко О.В., Корнілович І.В. Сватання та заручини українців Гуцульщини (гірських районів Івано-Франківської та Чернівецької областей) // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 6. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 142-146.

4. Кожолянко О.В., Шепенюк В.В. Обмін дарами між молодими як елемент весільної обрядовості українців Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 6. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 185-189.

5. Кожолянко О.В. Функції весільних чинів у традиційному буковинському весіллі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (19). – Чернівці: Прут, 2005. – С. 147- 154.

6. Кожолянко О.В. Обмін дарами між молодими як складова частина дівич-вечора буковинського весілля // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2 (20). – Чернівці: Прут, 2005. – С. 148- 161.

7. Кожолянко О.В. Українська весільна обрядовість в історико-етнографічних дослідженнях ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (21). – Чернівці: Прут, 2006. – C. 164- 175.

8. Кожолянко О.В. Етапність гуцульського весілля // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції „Вікно в європейську науку” присвяченої 140-річниці від дня народження Р.Ф.Кайндля. Чернівці, 20-21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 135-139.

9. Кожолянко О.В. Дослідження української весільної обрядовості у ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2 (22). – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – С. 150- 162.

10. Кожолянко О.В. Жіночі весільні головні убори Буковини // Іван Франко і Буковина: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 22 вересня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 252-257.

11. Кожолянко О.В. Доповнюючі елементи традиційного весільного костюма на Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (23). – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – С. 150- 162.

12. Кожолянко О.В. Використання хліба у весільній обрядовості буковинців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2 (24). – Чернівці: Прут, 2007. – С. 132- 147.

13. Кожолянко О.В. Особливості початку весільного дня на Гуцульщині //Буковина: історичні та етнокультурні студії. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції „Кайндлівські читання”, 16-17 травня 2007 р. Частина 2. – Чернівці: Прут, 2007. – С. 65-67.

14. Кожолянко О.В. Обряд „покривання” молодої в буковинській традиційній весільній обрядовості // Ми – українці, ми – українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції, Чернівці, 2 листопада 2007 р. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2007. – с. 79-85.

15. Кожолянко О.В. Територіальні варіанти обрядів, пов’язаних з вінчанням, на Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (25). – Чернівці: Прут, 2008. – С. 146- 160.

16. Кожолянко О.В. Весільна обрядовість міського населення України //Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали V Міжнародної наукової конференції „Кайндлівські читання”, 16-17 травня 2008 р. Частина 2. – Чернівці: Прут, 2008. – С. 87-90.

17. Кожолянко О.В. Дослідження весільної обрядовості на Буковині //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2 (26). – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 230-244.

18. Кожолянко О.В. Весільні головні убори та обряди, пов’язані з ними, на Буковині. //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (27). – Чернівці, 2009. – С. 167-180.

19. Кожолянко О.В. Збереження національної ідентичності українців у весільній обрядовості у ХХ – на початку ХХІ ст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 20-річчю створення народного руху України за перебудову «Народний рух України у новітньому українському державотворенні та розбудові громадянського суспільства» (Івано-Франківськ, 29 жовтня 2009 р.) (підготовлено та подано до друку).

20. Кожолянко О.В. Символика весільного гільця та особливості його обрядового вживання на Буковині //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 1 (29). – Чернівці, 2010. – С. 178-189.

21. Кожолянко О.В. Запрошення гостей у весільній обрядовості українців, молдаван та румунів Буковини // Международный исторический журнал «Русин» - № 2 (20), 2010. - Кишинев. – С. 158-167.

22. Кожолянко О.В. До питання про трансформацію деяких давніх обрядів у сучасній весільній обрядовості міського населення України //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2 (30). – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2010. – С. 180-195.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterд_ЦF@ъ“Нchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.