Оновлено
2023-05-16
10:35

Ільків Микола Володимирович

Посада: Асистент
Вчений ступінь: Кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: питання археології бронзового віку та давньої історії України.

Курси, що читає:

Курси для студентів: Археологія, історія Стародавньої Греції та Риму, історія первісного суспільства, етнічна історія давньої України, археологія Буковини

Додаткова інформація:

Народився 20 лютого 1985 р. в смт. Войнилів Калуського р-ну Івано-Франківської обл. в сім’ї службовців. Закінчив Снятинську гімназію в 2002 р., факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2007 р. Протягом 2007-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі етнології, античної та середньовічної історії. У 2010 р. захистив канд. дис. на тему «Взаємозв’язки населення Південно-Східної Європи зі Східним Середземномор’ям у ІІ тисячолітті до н.е.» (наук. кер-к – проф. С.В. Пивоваров). З 2006 р. періодично працює лаборантом на цій же кафедрі. З 2011 р. – заступник директора Чернівецької філії ДП «НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, член ВГО «Спілка археологів України».

 

Перелік публікацій

1. Пивоваров С., Ільків М., Калініченко В.Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Нац. Києво-Печер. Іст.-култ. Заповідник. – К., 2019. – С. 41-44.

2. Пивоваров С., Калініченко В., Ільків М. Деталі середньовічних мечів з Чорнівського городища ХІІІ ст. // Археологія & Фортифікація України. Збірник ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – С. 101-107

3. Пивоваров С., Ільків М., Калініченко В.А. Ікона-складень з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст.: зброєзнавчий аспект // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат. Проблеми їх збереження та використання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції до 80-річчя від дня народження Михайла Рожка, 6-7 червня 2019 р., Львів; Урич / Відп. за вип. Р.Г. Миська. – Львів, 2019. – С. 26-27.

4. Калініченко В., Пивоваров С., Ільків М. Медальйон зі святим вершником з Чорнівського городища ХІІІ ст.: структурний аналіз // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1-2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 35-36

5. Руснак О., Ільків М. Печатка доглядача корчемної варти Бессарабського акцизного управління // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1-2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 44-45

6. Ільків М., Грига В. Посудина з кам’яної кераміки з Хотинської фортеці // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 25-26

7. Руснак О.В., Головльов М., Задорожнюк А., Ільків М. Печатки Хотинщини: штрихи до каталогізації // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 99-101.

8. Ільків М., Калініченко В. Археологічні старожитності Рогізни // Рогізна: погляд крізь віки: Матер. міської іст.-краєзн. конф. (м. Чернівці, 20 березня 2019 р.). – Чернівці: Технодрук, 2019. – С. 22-28.

9. Ільків М. В Портативний сонячний годинник із Хотинської фортеці: атрибуція, особливості використання, просторово-часовий контекст. – Чернівці: Технодрук, 2019. – 208 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterС-в,С@Mвщъchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.