Оновлено
2023-05-16
10:35

Калініченко Віталій Андрійович

Посада: асистент
Вчений ступінь: Кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: військова історія Першого Болгарського царства, археологія, середньовічна археологія Великої Моравії, Болгарії, Угорщини, Хазарського каганату, Візантії, Скандинавії, Прибалтики та Русі, військова археологія, середньовічне озброєння, археологія Буковини.

Курси, що читає:

Семінарські заняття: народознавство, історія Стародавньої Греції та Риму, етнографія України

Додаткова інформація:

Народився 2 травня 1992 р. в м. Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської обл. Закінчив Чернівецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 в 2009 р., факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2014 р. З 2014 р. – аспірант кафедри історії Стародавнього світу, Середніх віків та музеєзнавства. З 1 вересня 2016 р. – асистент цієї ж кафедри.

 

Список публікацій

1. Калініченко В.А. Структура і командний склад військових підрозділів болгарського війська у ІХ – першій третині Х ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць на пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 7. – С. 118-138.

2. Боднарюк М., Калініченко В. Нові знахідки пізньосередньовічного озброєння з території Пруто-Сіретського межиріччя: до постановки проблеми // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 25-26.

3. Калініченко В.А. «Σχλαβηνίας» на службі болгарських ханів під час війн з Візантією у першій половині ІХ ст. // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 59-61

4. Калініченко В., Пивоваров С. Нові знахідки предметів ударної зброї із середньовічного поселення в Рідківцях // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 62-64.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster±Mѓ@OАyzU…chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.