Оновлено
2023-05-16
10:35

Мінаєв Андрій В’ячеславович

Мінаєв Андрій В’ячеславович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент (з 9 листопада 2010 р.)

Тематика наукових досліджень:

Протестні рухи та суспільно-політичні доктрини другої половини ХХ ст., марксизм/неомарксизм, інтелектуальна історія ХХ ст., сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки.

Курси, що читає:

«Історія Нового часу країн Західної Європи та Північної Америки (Новітній період)», «Історія країн Сходу в Новий та Новітній час», «Методологія історичної науки», «Генеза та розвиток соціалістичних ідей», "Масові соціальні рухи в другій половині ХХ ст.", "Теорії стадійного розвитку людського суспільства в ХІХ-ХХ ст.".

Біографічні дані

Народився 19 листопада 1975 р. в місті Чернівці у родині службовців. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету в 1998 році, отримавши диплом з відзнакою (спеціальність – «Всесвітня історія»). Протягом 1998-2002 рр. працював у Чернівецькій ЗОШ № 42, Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі. На кафедрі працює з вересня 2002 р. (в 2002-2007 рр. – на посаді асистента; з листопада 2007 р. переведений на посаду доцента). В 2006-2010 та 2013-2014 рр. - відповідальний секретар збірника наукових статей "Історична панорама".

 З1 березня 2006 року захистив у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича  кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему: “Молодіжний рух другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США: ретроспективний аналіз” (науковий керівник: доктор істор. наук, проф. Сич Олександр Іванович).

Додаткова інформація:

Список основних публікацій

 

Контактний робочий телефон: (0372) 522739.

E_mail: a.minayevџhdxdч@ЎЁуchnu.edu.ua

Web: andrmin1975chernivtsi.eto-ya.com/

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterџhdxdч@ЎЁуchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.