Оновлено
2023-03-27
12:15

Холодницький Василь Федорович

Холодницький Василь Федорович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Доцент В.Ф. Холодницький  є членом Асоціації дослідників радянських голодоморів в Україні при Інституті історії Академії наук України, а з 2002 року - членом ради цієї асоціації.

Курси, що читає:

Історія СРСР, Історія соціальних та демократичних рухів у Східній Європі, Сучасна історія країн пострадянського простору.

Біографічні дані:

Народився 6 травня 1952 р. в селі Прелипче Заставнівського району Чернівецької області. В 1969 р. закінчив Кострижівську середню школу. В 1970-1973 рр. служив на Чорноморському флоті. В 1979 р. закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету. Працював лаборантом, старшим лаборантом, завідувачем кабінету кафедри історії КПРС Чернівецького державного університету. Одночасно перебував на посаді асистента з погодинною оплатою на цій же кафедрі. В 1982-1985 рр. навчався на стаціонарній аспірантурі на кафедрі КПРС Київського державного уніерситету імені Т. Г. Шевченка, після успішного закінчення якої здобув наукову ступінь кандадата історичних наук. З січня 1986 р. працював на посаді асистента, старшого викладача, доцента кафедри КПРС Чернівецького державного університету. У березні-квітні 1990 р. навчався на перших політологічних курсах, організованих при ЦК ВЛКСМ (м. Москва). З вересня 1991 р. доцент кафедри історії СРСР, котра перейменована згодом у кафедру історії народів Східної Європи. З 2000 р. і до сьогодні доцент кафедри історії Нового та Новітнього часу. Був членом та відповідальним секретарем редколегій кафедральних наукових видань. З 1995 р. член Асоціації дослідників голодоморів в Україні при Інституті історії України НАНУ. В 2002-2011 рр. член ради даної Асоціації. З результатами наукових досліджень виступав на регіональних і міжнародних конференціях як в Україні, так і закордоном - Кишенів (Молдова), Агсбург та Зенкельмарк (Німеччина), Жешув (Польща), Радауці (Румунія), Лунд (Швеція).

 

Кандидатська дисертація: 07.00.01 – Історія КПРС
Партійне керівництво комсомолом по прикордонню науково-технічного прогресу в 1976 – 1980 рр. (На прикладі промислових підприємств України).
Наукові керівники: доктор історичних наук, професор Письменний Григорій Гаврилович. Дисертація захищена в Київському ордена Леніна та ордена Жовтневої революції державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

Наукові інтереси: Радянізація Північної Буковини та Північної Бессарабії, Суспільно-політичні та соціально-економічні проблеми повоєнного СРСР.

Додаткова інформація:

E_mail: v.kholodnytskyi9Sdy¶@¦iйchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster9Sdy¶@¦iйchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.