Оновлено
2023-05-16
10:35

Монографії

 1. З «Нового краю». Листи українських емігрантів з Канади. Зібрав і упорядкував, написав передмову О.І.Сич. – Едмонтон: Видавництво Канадського інституту українських студій. Альбертський університет, 1991. – 66 с.;
 2. З «Нового краю». Листи українських емігрантів з Канади. Зібрав і упорядкував, написав передмову О.І. Сич. – Чернівці: Редакційно-видавничий відділ облполіграфвидаву, 1991. – 103с.
 3. Холодницький В.Ф., Заполовський В.М., Осадчук С.Д. «Додому в Райх! Переселення німців з Північної Буковини 1940 року (Матеріали, свідчення, документи). – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – 123 с.
 4. Добржанський О.В., Яценюк П.І. «Профсоюзы Украини периода застоя (60 – 80– е годы). Научно - академичиский обзор». – Киев, 1992 – 81 с. Піддубний І.А. Розділ IV. Північна Буковина і Хотинщина в складі королівської Румунії (1918-1940 рр.) // Буковина: історичний нарис. - Чернівці: Зелена Буковина, 1998.- С.223-250.
 5. Піддубний І. Розділ І. 3. Проблема возз’єднання українських земель в суспільно-політичній думці Буковини // Соборність України. На шляху до об’єднання та утвердження української держави / Дробот І.І., Коваль В.С., Кучер В.І., Обушний М.І., Піддубний І.А., Шаповал Ю.І., Шевчук В.П. / Відп. ред. Кучер В.І. – Кн. 2. – К.: Видавництво “Бібліотека українця”, 2002. – С. 49 – 59.
 6. Піддубний І. Політичне життя Буковини 1918-1940 рр. // Буковина 1918-1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток (Матеріали і документи) / Упор. та ред. С.Д.Осачука; Резюме нім. та англ. мов. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 58 - 88.
 7. Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.) [Кол. монографія] // В.М.Ботушанський, С.М.Гакман, Ю.І.Макар та ін. / За заг. ред. В.М.Ботушанського. – Чернівці: Рута, 2005. : Ботушанський В.М., Піддубний І.А. 4.5 Питання про Північну Бессарабію (Хотинщину) в українсько-румунських стосунках 1917 – початку 1919 рр. - С.361-379; Піддубний І.А. Розділ V. Питання про Буковину та Бессарабію у міжнародних відносинах (1919-червень 1940 рр.) - С.489-585.
 8. Піддубний І. Історія авіації на Буковині (1910-1945 рр.): Ілюстрований нарис. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 112 с. (Історична бібліотека „Зеленої Буковини”).
 9. Igor’ Piddubnyj (Czernowitz) Das Czernowitzer Gebiet in den Jahren des Zweiten Weltkrieges: Ereignisse und Menschen in der Darstellung der Museen // Der Zweite Weltkrieg im Museum: Kontinuität und Wandel / Olga Kurilo (Hg.). – Berlin: Avinus-Verl., 2007. – S. 103 – 119.
 10. Zhaloba I., Piddubnyj I. Verkehrs- und Kommunikationsnetze in Czernowitz in der Zwischenkriegzeit (1918-1940) // Ralf Roth (Hg.) Städte im europäischen Raum. Verkehr, Kommunikation und Urbanität im 19. und 20. Jahrhundert. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009. – S. 63 – 86.
 11. Піддубний І.А. Місто у міжвоєнний період // Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). [Кол. монографія] В.М.Ботушанський, С.В.Біленкова, О.В.Добржанський та ін. За заг. ред. В.М.Ботушанського. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С.163-222.
 12. Горук А.І.Національно-культурний рух поляків на Буковині (друга половина XIX ст. – 1914 р.). – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 240 с.: іл. 
 13. Сыч А. И. Любовь моя – Революция… (Документально-художественная повесть о французском революционере Сен-Жюсте). – Черновцы: Наши книги, 2009.
 14. Холодницький В. Ф. Місто в радянські часи, Холодницький В. Ф. Чернівці в умовах незалежності України, Піддубний І. А. Місто в міжвоєнний період. Ботушанський В. М., Добржанський О. В., Масан О. М., Пивоваров С. В., Чучко М. К. // Чернівці: історія і сучасність (Ювілейне видання до 600 – річчя першої писемної згадки про місто). [Кол. монографія]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009.
 15. Сич О. І., Мінаєв А. В. Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку: Навчальний посібник. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 200 с., іл. (З грифом МОНУ). 
 16. Піддубний І.А. Модернізація озброєння європейських армій та його застосування в ході Першої світової війни // Суспільно-політична історія країн Європи в ХХ столітті. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.61-73.
 17.  Сич О. І. Австро-Венгрия. Центральная Европа и Балканы (ХІ-ХХ вв.).-СПб, 2011. 
 18. Безаров О.Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861-1917). Чернівці: Технодрук, 2018. 440 с.
 19. Піддубний І. А. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918-1940 рр. Чернівці: Друк Арт, 2019. 912 с.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterвE@я§Эchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.