Оновлено
2023-05-16
10:35

Методичні рекомендації

  1. Методологічні засади наукової роботи студентів з історії/Укл. Є.Сахновський. - Чернівці, 2002.
  2. Методологія історії / Укл. Є.Сахновський.- Чернівці, 2008.
  3. Горук А.І. Центрально-Східна Європа крізь призму національного питання в посткомуністичну епоху. Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu / Red. naukowa Bohdana Halczaka. – Zielona Góra: Wyd-wo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. – 336 s. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Т. 15-16. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 202-203.
  4. Горук А.І. Програма для 10-11 класів ЗОШ Чернівецької області з факультативного курсу „Історія поляків на Буковині”. – Чернівецький ОНМІПО, 2004 р.
  5. Історія Росії доби феодалізму: XVII – XVIII ст.: Методичні вказівки до семінарських занять /Упор. Піддубний І.А. – Чернівці: Рута, 2002. – 24 с.
  6. Історія Росії доби феодалізму: ІХ – XVI ст.: Методичні вказівки до семінарських занять. /Упор. Піддубний І.А. – Чернівці: Рута, 2003. – 34 с.
  7. Спеціальні історичні дисципліни: Методичні рекомендації до семінарських занять /Укл.: Піддубний І.А. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2006. – 33 с.
  8. Спеціальні історичні дисципліни: Методичні рекомендації до семінарських занять /Укл.: Піддубний І.А. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2006. – 29 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterймжЌІж@шВe[Ј„chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.