Оновлено
2023-05-16
10:35

Тези доповідей

 1. Сич О.І. Ukrainian Immigration to Canada in the 1990s: the Fourth Wave? // Canada on the Threshold of the New Millennium. Fifth Biennial Conference. Moscow. Institute of the USA and Canada. June 24-26, 1999. – Moscow, 2000. – p. 65-67.
 2. Сич О.І. К вопросу о причинах и условиях возникновения европоцентризма // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. Матеріали наукової конференції 16-18 березня 2000 р. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – с. 17-21.
 3. Сич О.І. О некоторых психологических последствиях Первой мировой войны // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча (Чернівці, 22–24 вересня 1998 р.). – Чернівці, 2000. – с. 235-240.
 4. Сич О.І. Буковинська преса як джерело вивчення української еміграції до Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади. Матеріали спільних конференцій. Migrations from Western Ukraine to Western Canada. Proceedings of the Joint Conferences. – Едмонтон, 2002. – с. 83 – 95.
 5. Сич О.І. Про участь українських емігрантів у заселенні та освоєнні канадського Заходу // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади. Матеріали спільних конференцій. Migrations from Western Ukraine to Western Canada. Proceedings of the Joint Conferences. – Едмонтон, 2002. – с. 108 - 113.
 6. Сич О.І. Марксизм в странах Запада в последней трети ХХ в. // Научное наследие К. Маркса и современные социальные процессы. Материалы международной научной конференции (Киев, 5 – 6 мая 2004 г.) / Под ред. Л. А. Гриффена и др. – Киев: “ЭКМО”, 2004. – с. 106 – 109.
 7. Сич О.І. Із світового досвіду управління міграційними процесами // Проблеми трудовой міграції. Збірник матеріалів Міжнародної конференції “Проблеми трудової міграції” 22 – 24 травня 2005 року, Чернівці, Україна. – Чернівці: Золоті литаври, 2005. – с. 12 – 18.
 8. Піддубний І.А. Німецька громада Буковини у 1918 - 1940 рр.: За матеріалами Державного архіву Чернівецької області //Буковина - мій рідний край. ІІ історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців. Матеріали.- Чернівці: «Візит-ІНФО», 1997.- С.77-81.
 9. Піддубний І.А. Діяльність Української Національної Партії на Буковині в 1927 -1938 рр. //Сторінки історії.- №8.- К., 1996.- С.6-7.
 10. Піддубний І.А. Діяльність українських політиків реформістського напрямку та газета ”Час” в умовах королівської диктатури в Румунії //Сторінки історії.- №9.- К., 1997.- С.131-132.
 11. Піддубний І.А. Увічнення подій Буковинського народного віча (3 листопада 1918 р.) //VII Всеукраїнська наукова конференція ”Історичне краєзнавство і культура” / Наук. доп. та повідомлення. - Ч. І.- К.-Харків: Рідний край, 1997.- С.218 - 220.
 12. Піддубний І.А. Українці Буковини на початку тимчасової лібералізації політичного режиму в Румунії (жовтень 1928 - березень 1929 рр.) //Перша світова війна і слов’янські народи. Матеріали міжнародної наукової конференції (14-15 травня 1998 р., Київ). - К., 1998.- С.134-141.
 13. Піддубний І.А. Професор С.Смаль-Стоцький та Буковина 20-30-х років ХХ століття //Педагогічні ідеї С.Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти й виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 лютого 1999 р.).- Чернівці, 1999.- С.67-69.
 14. Піддубний І. Особливості діяльності та розвитку Чернівецького аеропорту у 1945-1954 рр. //Полікультуротворча діяльність 2010: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м.Київ, 12-13 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет /ред.кол. Тюрменко І.І. та ін. – К.: Вид-во Нац. Авіац. Ун-ту «Нау-друк», 2010. – С. 83-88.
 15. Піддубний І.А. Українська державність початку ХХ ст. на Буковині: Проблеми створення нової експозиції краєзнавчого музею //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 350-річчя Конотопської битви»: Тези доповідей. (Київ, 14-15 грудня 2009 р.). /Уклад. С.М.Ховрич. – К., 2009. – С. 39-41.
 16. И.А.Пиддубный Деятельность националистических организаций в Румынии между мировыми войнами (на примере Буковины) //Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы І (Первой) Международной научной конференции, 2-3 декабря 2010 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ «МИТСО», 2010. – С.109-110.
 17. Піддубний І.А. Утворення та діяльність крайових організацій румунських політичних партій на Буковині (1919-1928 рр.) //Буковина и Бессарабия: исторические уроки, состояние и перспективі региональной безопасности (международный научный семинар, 21 сентября 2011 г.). – Черновцы, 2011. – С. 109-123.
 18. Городецький Е.П., Кіцул І.Ф., Піддубний І.А. Нова експозиція з історії Буковини періоду входження її до складу Молдавського князівства (XIV - XVIII ст.) // Музей на межі тисячоліття: Минуле, сьогодення, перспективи. Збірник тез доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. - Дніпропетровськ, 1999.- С.120-122.
 19. Піддубний І.А. Проблеми побудови експозиції з історії Буковини новітнього часу (період 1920-х - 1930-х років) // Музей на межі тисячоліття: Минуле, сьогодення, перспективи. Збірник тез доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького.- Дніпропетровськ, 1999.- С.122-125.
 20. Піддубний І.А., Томюк Д.М. Соціально-психологічне дослідження закономірностей і механізму сприйняття відвідувачами експозиції (На прикладі Чернівецького краєзнавчого музею) // Музей на межі тисячоліття: Минуле, сьогодення, перспективи. Збірник тез доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. - Дніпропетровськ, 1999.- С.165-167.
 21. Піддубний І. Фонди Чернівецького краєзнавчого музею як джерело до вивчення середньовічної військової історії //Середньовічна Європа: Погляд з кінця ХХ ст.. Матеріали наукової конференції 16-18 березня 2000 р.- Чернівці: Золоті литаври, 2000.- С.196-199.
 22. Піддубний І. Парламентська діяльність українських політичних організацій реформістського напрямку (1918 – 1940 рр.) // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча. Чернівці, 22-24 вересня 1998.- Чернівці: Рута, 2000.- С. 46 – 52.
 23. Піддубний І.А. Хотин та Хотинщина у складі королівської Румунії (1918-1940 рр.) //Хотину – 1000 років. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю Хотина. - Чернівці: Прут, 2000.- С.124-138.
 24. Піддубний І. Питання Буковини у російсько-румунських стосунках 1914-1916 рр. // Міжнародний Науковий Конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. /Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Відповідальні редактори: Л.Винар, Ю.Макар. - Чернівці: Рута, 2001.-Том 1.- С.186-191.
 25. Піддубний І.А. Стан промисловості Буковини в період перебування у складі Румунії (20 – 30-ті роки ХХ ст.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – Вип. 16. – Київ-Донецьк: Рідний край, 2001. – С. 93 – 100.
 26. Ботушанський В.М., Піддубний І.А. До питання про діяльність Надзвичайної Дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) //Матеріали IV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - С.87-91.
 27. Піддубний І.А. Діяльність буковинської соціал-демократії у 1918-1928 рр. //Матеріали IV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - С. 318-324.
 28. Добржанський О.В., Піддубний І.А. Дипломатична діяльність М.Василька у Швейцарії //Матеріали IV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000 р., Чернівці. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - С.324-328.
 29. Піддубний І., Чебан Г. Наукова бібліотека Чернівецького університету у міжвоєнний період (1919-1940 рр.) (До історії діяльності та міжнародних зв’язків) //Музейний щорічник. 2003 (Матеріали науково-практичної конференції “Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття”. м. Чернівці, 14 травня 2003 р.). – Випуск 2 (24). – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С. 94 – 100.
 30. Піддубний І. Структура та організаційні зміни в складі румунської армії в умовах Другої світової війни (1940-1943 рр.) //Музейний щорічник. 2003 (Матеріали науково-практичної конференції “Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття”. м.Чернівці, 14 травня 2003 р.). – Випуск 2 (24). – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С. 100 - 104.
 31. Піддубний І. Дипломатичні відносини між Україною та Румунією у 1918-1923 рр. //Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин: Матеріали міжнародної наукової конференції /Буковинський політологічний центр. – Чернівці: Букрек, 2002. – С. 199 – 212.
 32. Звоздецький Д.І., Піддубний І.А. Питання Буковини у матеріалах української делегації на Паризькій мирній конференції //Сторінки історії: Збірник наукових праць /Відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. - К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2002. – Вип.16. – С. 89 - 91.
 33. Піддубний І. Праворадикальні румунські політичні організації та їх діяльність на Буковині у 1919 – 1940 рр. //Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VI міжнародного наукового семінару “Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 39 – 45.
 34. Піддубна Л.А., Піддубний І.А. Використання математичних методів в історичній хронології // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С.372 –375.
 35. Піддубний І.А. Тенденції розвитку королівської Румунії в міжвоєнний період (Огляд літератури 30 – 80-х рр. ХХ ст.) //Історична панорама: Збірник наукових статей. – Вип. 1: Актуальні проблеми історіографії нового та новітнього часу. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 68 – 80.
 36. Кулешко О., Піддубний І. Український та румунський добровольчі легіони на Буковині на початку Першої світової війни // “…А ми тую стрілецькую славу збережемо…”: До 90-річчя утворення Легіону Січових Стрільців. /Тези і матеріали студентської наукової конференції/ Чернівці, 21-22 грудня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С.20 – 23.
 37. Піддубний І. Ручне вогнепальне та артилерійське озброєння армій під час Ставчанської битви 17 (28) серпня 1739 р. //Ставчанська битва 1739 року в контексті європейської історії XVIII століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 25 – 34.
 38. Піддубний І.А. Діяльність зарубіжних місій і представництв на території Буковини та Хотинщини після Першої світової війни // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. – Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 56-60.
 39. Мінаєв А.В. Масова свідомість активістів та учасників молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу: аналіз за Е. Фроммом // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії / Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції 8-9 лютого 2001 р. – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 239-242.
 40. Мінаєв А.В. Криза системи вищої освіти в країнах Західної Європи і США в 50 – 60-х рр. ХХ ст. та реакція молоді // Матеріали ХХVI міжвузівської науково-методичної конференції "Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою" 21-23 березня 2001 р. – Полтава: ПКІ, 2001. – С. 382-386.
 41. Мінаєв А.В. Ідейні джерела молодіжного радикалізму другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу // Крок у майбутнє: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації (22-24 травня 2002 р., м. Київ). – К.: Політехніка, 2002. – С. 105.
 42. Мінаєв А.В. Молодіжний рух другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу: причини занепаду // Збірка тез доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за підтримки Київської міської державної адміністрації "Крок у майбутнє" (25-27 червня 2003 р., м. Київ) / Уклад.: Кухарєв С.О. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка"", 2003. – С. 94.
 43. Павлюк О.М. Біографістика в контексті історіографічних та методологічних досліджень // Історична панорама: Збірник наукових статей. Вип. 1: Актуальні проблеми історіографії нового та новітнього часу. – Чернівці: Рута, 2004. - с. 99-110.
 44. Павлюк О.М. Біографістика в контексті історіографічних та методологічних досліджень // Історична панорама: Збірник наукових статей. Вип. 1: Актуальні проблеми історіографії нового та новітнього часу. – Чернівці: Рута, 2004. - с. 99-110.
 45. Павлюк О.М. З історії євразійського руху: біографічний аналіз проблеми // Матеріали V Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Чернівці, 29 вересня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005.
 46. Павлюк О.М. З історії євразійського руху: біографічний аналіз проблеми // Матеріали V Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Чернівці, 29 вересня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005.
 47. Піддубний І.А. Проблеми українського націоналістичного руху на Буковині в 30-і роки // Зелена Буковина. - 1997-1998.- №3-4/1.- С.32-34.
 48. Піддубний І.А. Питання Бессарабії в українсько-румунських відносинах у 1918 році. Хроніка подій //Зелена Буковина. - 2000.- №1-2.- С.44-56.
 49. Піддубний І.А. У Буковинському небі. З історії розвитку авіації (1910-1940 рр.) //Зелена Буковина. - 2000.- №1-2.- С.70-80.
 50. Сахновський Є. Підручник в інформаційному полі гуманітарної освіти // Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному вузі. Міжнародна конференція, 10-11 квітня 2008. - Чернівці, 2008.
 51. Горук А.І. Політичні ініціативи польської громади в Герцогстві Буковина щодо міжнаціонального діалогу (др. пол. XIX ст. – 1914 р.) // Україна-Румунія-Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів: Збірник наукових праць / Буковинський політологічний центр; Під заг. ред. А.М. Круглашова. – Чернівці: Видавничий дім „Букрек”, 2006. – С. 111-125.
 52. Горук А.І. Нормативно-правові засади національно-культурного руху поляків на Буковині (др. пол. XIX ст. – 1914 р.) // Bukowina: tradycje i współczesność / Red. Z. Kowalski, H. Krasowska, J. Makar, W. Strutyński. – Piła-Czerniowce-Suczawa, 2006. – S. 171-180.
 53. Горук А.І. Австрійське законодавство про громадські об’єднання та зібрання і його практичне застосування (друга половина XIX ст. – початок XX ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 29 вересня 2005 р.) – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – Т. 1. – С. 372-377.
 54. Горук А.І. Інституціалізація та розвиток національно-культурного руху поляків на Буковині в другій половині XIX ст. – 1914 р.: джерельна база проблеми // II Міжнародний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р.): Доповіді та повідомлення. – Кам’янець-Подільський-Київ-Нью-Йорк-Острог: Вид-во НаУОА, 2005. – Т. 1. – С. 234-240.
 55. Горук А.І. Польський дім у Чернівцях: ретроспектива та сучасність // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 248-253.
 56. Горук А.І. Буковинська Полонія у XIX – на поч. XX ст. у персоналіях // Міжнародний Науковий Конґрес “Українська історична наука на порозі XXI століття” (Чернівці, 16-18 травня 2000 р.): Доповіді та повідомлення. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 2. – С. 189-194.
 57. Пиддубный И.А. Националистические политические движения как фактор изменения ситуации на Буковине и в Бессарабии в межвоенный период //Буковина и Бессарабия: исторические уроки, состояние и перспективі региональной безопасности (международный научный семинар, 21 сентября 2011 г.). – Черновцы, 2011. – С. 49-72.
 58. Пиддубный И.А. Деятельность националистических организаций в Румынии между мировыми войнами (на примере Буковины) //Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин). Материалы І (Первой) Международной научной конференции, 2-3 декабря 2010 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ «МИТСО», 2010. – С.109-110.
 59. Нечаєва-Юрійчук Н. В. Міжнародна конференція «Етнічнічність, конфесійність та міжкультурний діалог на східному кордоні Європейського Союзу» 2-5 червня 2011 р.- м. Орадя, Румунія. Тема: «Національний розвиток за межами національної держави: проблеми та перспективи» (англійською мовою).
 60. Нечаєва-Юрійчук Н. В. Міжнародний семінар “The European Space of education and research: New context fo cross-border cooperation in educational field” 8-9 липня 2011 р. Презентація на тему: «Подолання негативних історичних та етнонаціональних стереотипів як складова транскордонної співпраці у сфері освіти» англійською мовою (“Overcoming of Historical and Ethnic Stereotypes as a Part of Cross-Bordering Cooperation in the Sphere of Education”.
 61. Нечаєва-Юрійчук Н. В. Участь в експертному круглому столі «Українсько-румунські двосторонні відносини: досягнення , проблеми, перспективи». Чернівці, 17 вересня 2011 рік.
 62. Нечаєва-Юрійчук Н. В. Міжнародний науковий семінар «Буковина та Бессарабія: історичні уроки, стан і перспективи регіональної безпеки» 21 вересня 2011 р. Виступ на тему: «Виклики національній безпеці України в гуманітарній сфері (на приладі Чернівецької області)».
 63. Сич О І. Международная научная конференция «Гражданская идентичность и европейская интеграция как факторы развития молдавской государственности» (Кишинев, 4-7 октября 2011 г.) Тема: Румыния и Молдавия в украинских учебниках истории.
 64. Піддубний І., Пушкарьов В. Буковина у системі цивільного управління зайнятими по праву війни областями Австро-Угорщини (Матеріали для підготовки екскурсії по новй експозиції ЧОКМ) // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (15-16 травня 2013 р.) / Ред. кол. Затуловська О.П. - Чернівці: Букрек, 2013. - С.127-133.
 65. Корнецький В., Піддубний І. Буковина та події воєнної історії у Центральній і Східній Європі 1919 р. (Матеріали до тематичної екскурсії // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 травня 2013 р.) / Ред. кол. Затуловська О.П. - Чернівці: Букрек, 2013. - С.97-103.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterат¤’@ЯЌ6'chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.