Оновлено
2023-05-16
10:35

Інші публікації, проспекти, брошури та інше)

Історична панорама

 1. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2004. – Випуск 2. – 164 с.
 2. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2006. – Випуск 3. – 194 с.
 3. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 4. – 192 с.
 4. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – 160 с.
 5. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 6. – 136 с.
 6. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 7. – 200 с.
 7. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2009. – Випуск 8. – 200 с.
 8. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2009. – Випуск 9. – 176 с.
 9. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2010. – Випуск 10. – 248 с.
 10. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2010. – Випуск 11. – 192 с.
 11. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2011. – Випуск 12. – 183 с.
 12.  Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2011. – Випуск 13. – 175 с.
 13. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2012. – Випуск 14. – 135 с.
 14. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2012. – Випуск 15. – 167 с.
 15. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2013. – Випуск 16. – 127 с.
 16. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2013. – Випуск 17. – 207 с.
 17. Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2014. – Випуск 18. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Сахновський Є.В. Pod ruskom vedeckeho mesiasstva: Korene scientizmu v sovietskej historiografii // Historicke rozhlady. – 2005. – s. 279 – 302.
 • Сахновський Є.В. Pod ruskom vedeckeho mesiasstva: Korene scientizmu v sovietskej historiografii // Historicke rozhlady. – 2005. – s. 279 – 302.
 • Сахновський Є.В. Претензії і «синтезії» провінційного історика: Невтішні роздуми над монографією В. Заполовського «Буковина в останній війні Австро-Угорщини, 1914 – 1918 рр.» - Чернівці, 2003. // Буковинський журнал. – 2005. - №2 – 3. – с. 263 – 276.
 • Сахновський Є.В. Объективизм в историческом познании: методологический принцип или символ веры историка? // Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и сообщений ІV Российского философского конгресса (24 – 25 мая 2005 г.) – т.ІІІ. – М., 2005. – с.409.
 • Сахновський Є.В. Методологія історії в радянській історіографії // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Вип. 1. – Чернівці, 2004. – С. 36 – 45.
 • Сахновський Є.В. Апарат зовнішньої пропаганди Великої Британії в 1914 – 1918 рр. // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. ІІ. – С. 51 – 56.
 • Сахновський Є.В. Дисциплінарний статус історії в контексті концепції науки Томаса Куна // Філософія та методологія гуманітарних наук. – Чернівці, 2005. – с. 211 – 216.
 • Піддубний І.А. Політичне життя українців Північної Буковини у перше міжвоєнне десятиліття (1918-1928 рр.) // Український історичний журнал. - 2001. - № 5. – С. 128 – 141.
 • Мінаєв А.В. Радянська історіографія молодіжного руху 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу та її особливості // Буковинський журнал. – 2004. - № 3 - 4. – С. 57 - 65.
 • Мінаєв А.В. Молодіжний рух другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу: причини піднесення // Питання історії нового та новітнього часу: Збірник наукових статей. Вип. 6. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 281-287.
 • Мінаєв А.В. Піднесення молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу та причини його занепаду // Питання історії нового та новітнього часу: Збірник наукових статей. Вип. 7. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 114-124.
 • Мінаєв А.В. Причини активізації молодіжного радикалізму в країнах Заходу в другій половині 60-х рр. ХХ ст. та його особливості // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 10. – Тернопіль, 2000. – С. 237-242.
 • Мінаєв А.В. Ідейні витоки молодіжного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 13. – Тернопіль, 2001. – С. 198-204.
 • Мінаєв А.В. До питання про особливості радянської історіографії молодіжного руху 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи і США // Історична панорама: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2004. - Випуск 1. – С. 81-89.
 • Мінаєв А.В. Бітники та їх вплив на характер молодіжного протесту 60-х рр. ХХ ст. в країнах Заходу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. - Чернівці: Рута, 2004. – С. 219-221.
 • Мінаєв А. Поняття "субкультура" та "контркультура" в контексті молодіжного протесту другої половини 60-х рр. ХХ ст. в країнах Західної Європи та США // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність "Історія". – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 3. – С. 72-85.
 • Мінаєв А., Мінаєва Т. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність "Історія". – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича "Рута", 2007. – Вип. 4. – С. 7-16.
 • Мінаєв А. Генеза та розвиток соціалістичних ідей в ХІХ – на початку ХХІ ст. (короткий історичний огляд) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність "Історія". – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича "Рута", 2007. – Вип. 4. – С. 121-139.
 • Мінаєв А.В. Концепція «радянського термідору» в працях Л. Троцького // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – С. 97-121.
 • Сич О., Мінаєв А. Жовтень 1917 р.: переворот чи революція? (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 23 жовтня 2007 р.) / О. Сич, А. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 5. – С. 122-135.
 • Мінаєв А.В. Рух хіпі як прояв молодіжного неполітичного протесту в другій половині 60-х рр. ХХ ст. у країнах Західної Європи та США // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Випуск 13. – Луцьк, 2007. - С. 162-168.
 • Сахновський Є., Мінаєв А. Проблема об’єктивності в історичному пізнанні (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 13 листопада 2007 р.) / Є. Сахновський, А. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 6. – С. 77-89.
 • Мінаєв А.В. Імперіалізм: метаморфози поняття (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 7 березня 2008 р.) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Рута», 2008. – Випуск 7. – С. 166 – 181.
 • Мінаєв А.В. Ідеологія молодіжного протесту в країнах Західної Європи та США (друга половина 60-х рр. ХХ ст.) / А.В. Мінаєв // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2008. - Вип. 25. – С. 20 – 24.
 • Сахновський Є., Скорейко Г., МінаєвА. Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008 – 2009 н.р. / Є. Сахновський, Г. Скорейко, А. Мінаєв // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 8. – С. 169 – 181.
 • Минаев А.В. Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины) / А.В. Минаев // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 11. – С. 142 – 168.
 • Папук В.М. Трансформація «угорського ревізіонізму» у період між світовими війнами та реакція румунського уряду (на прикладі Трансільванії) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 173 – 174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 165-170.
 • Папук В.М. Румунська історіографія «угорського ревізіонізму» та політика румунського уряду в «трансільванському питанні» в міжвоєнний період // Історична панорама: Збірник наукових статей. Вип. 1: Актуальні проблеми історіографії нового та новітнього часу. – Чернівці: Рута, 2004. - С. 95-99.

   

  1. Гев’юк Н., Холодницький В.Ф. „До питання про хвилі переселення німців на території України” // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича, 12 – 13 травня 2004 року // Історичні, економічні та юридичні науки. - Чернівці, 2004 р. – С. 259 – 261.
  2. Василова В., Сахновський Є. В. – „Підручник з історії як авторська інтерпретація минулого” // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича, 12 – 13 травня 2004 року // Історичні, економічні та юридичні науки. - Чернівці, 2004 р. – С. 235 – 237.
  3. Молдован Є., Сич О. І. – „Законодавча розробка єврейського питання у Румунії” // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича, 12 – 13 травня 2004 року // Історичні, економічні та юридичні науки. - Чернівці, 2004 р. – С. 375 – 377.
  4. Крамарчук В., Піддубний І.А. – „Національне визволене повстання в 1895 – 1898 рр. на Кубі” // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича, 12 – 13 травня 2004 року // Історичні, економічні та юридичні науки. - Чернівці, 2004 р. – С. 343 – 345.
  5. Кулешко О., Піддубний І. Український та румунський добровольчі легіони на Буковині на початку Першої світової війни // “…А ми тую стрілецькую славу збережемо…”: До 90-річчя утворення Легіону Січових Стрільців. /Тези і матеріали студентської наукової конференції/ Чернівці, 21-22 грудня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С.20 – 23.
  6. Яремчук Ю., Сич О.І. «Статті конференції»: історичний і правовий аспекти // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету. Історичні, економічні та юридичні науки / Чернівці, 11-12 травня 2005 року. – с.327 – 328.
  7. Власенко І., Сахновський Є. В. Вплив ідей Дж. Ст. Міла на жіночий рух у Росії (60-70-і рр. ХІХ ст.) // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету. Історичні, економічні та юридичні науки / Чернівці, 11-12 травня 2005 року.- с. 177 – 179.
  8. Вересюк В., Гакман С. Влад Дракула: патріот чи кривавий тиран ? // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету. Історичні, економічні та юридичні науки / Чернівці, 11-12 травня 2005 року. - с. 171-172.
  9. Крамарчук В., Яценюк П. Історична тематика у творчості російських художників-передвижників // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету. Історичні, економічні та юридичні науки / Чернівці, 11-12 травня 2005 року. – с. 219 – 220.
  10. Горук А.І. Польському Домові у Чернівцях – 100 років // Голос Поділля – Głos Podola: Niezależne czasopismo informacyjne, kulturalno-oświatowe. Nr. 2-5 / 2002 r., s. 26-28.
  11. Горук А.І.Польському Дому у Чернівцях – 100 років // Буковинське Віче. №9 (1220), субота, 2 лютого 2002 р.
  12. Ігор Піддубний Політична облога //Доба. – 2010. – 25 лютого. – Ч. 8 (691).
  13. Ігор Піддубний Місто фанфар і радикалізму //Доба. – 2010. – 25 березня. – Ч.12 (695).
  14. Ігор Піддубний Чернівці передвоєнні, або про першотравневі мітинги, гроші на єврейську державу і королівську диктатуру //Доба. – 2010. – 8 квітня. – Ч.14 (697).
  15. Оксана Кравчук, Ігор Піддубний Військові пам’ятники Чернівців //Доба. – 2010. – 29 квітня. – Ч.17 (700); 6 травня. – Ч.18 (701).
  16. Ігор Піддубний Забезпечення кордону //Доба. – 2010. – 19 серпня. – Ч. 33 (716).
  17. Ігор Піддубний Звичайний штатний, або як народжувався радянський «стандарт» Чернівецького аеропорту //Доба. – 2010. – 2 вересня. – Ч. 35 (718).
  18. Ігор Піддубний Політ в історію за одну крону. До століття першого польоту над Чернівцями //Доба. – 2010. – 21 жовтня. – Ч. 42 (725).
  19. Ігор Піддубний Втрачений шанс Європи або нецивілізоване розлучення по-румунськи //Доба. – 2010. – 11 листопада. – Ч. 45 (728).
  20. Ігор Піддубний Штурман, який налітав 8600 годин //Доба. – 2011. – 5 трав. – Ч.18 (753).
  21. Ігор Піддубний Лист на війну //Доба. – 2011. – 5 трав. – Ч.18 (753).
  22. Ігор Піддубний, Іван Торончук «Знати все, бути всюди», або сигуранца на Буковині у міжвоєнний період //Доба. – 2011. – 23 червня. – Ч.25 (760).
  23. Ігор Піддубний «На Буковині тільки три нації: німці, євреї й зрадники». Народи Буковини в роки Першої світової війни //Доба. – 2011. – 4 серпня. – Ч. 31 (766).
  24. Оксана Кравчук, Ігор Піддубний Чернівецькі казарми //Доба. – 2011. – 1 вересня. – Ч. 35 (770).
  25. Оксана Кравчук, Ігор Піддубний Жертва Чернівецького аеровокзалу, або чому архітектор, якому держава не повернула вкладені а будівництво кошти, наклав на себе руки? //Доба. – 2011. – 17 лист. – Ч.46 (781).
  26. Ігор Піддубний Буковинська Гуцульщина між двома війнами //Доба. – 2012. – 5 січ. – Ч.1(788).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster0”/@‚Ёrchnu.edu.ua
   © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.