Оновлено
2017-02-22
16:57

Навчальні дисципліни

 1. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі.
 2. Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки.
 3. Цивілізації в історії людства
 4. Історія країн Західної Європи та Північної Америки в Новий час.
 5. Джерелознавство з історії нового та новітнього часу
 6. Історія СРСР
 7. Історія соціальних та демократичних рухів народів Східної Європи
 8. Сучасна історія країн пострадянського простору.
 9. Національні проблеми в СРСР.
 10. Історія Росії. (друга третина ХVІ – початок ХХ ст.)
 11. Історичні портрети видатних особистостей країн Східної Європи у новий час.
 12. Проблеми історії Другої світової та Великої Вітчизняної війни.
 13. Місце та роль реформ в урядовій політиці Росії ХІХ – поч. ХХ ст.
 14. Методика викладання історії в школі.
 15. Інтелектуальна історія ХХ століття.
 16. Історія країн Центральної та Східної Європи
 17. Історіографія.
 18. Історія країн Азії та Африки в новий час.
 19. Основи герменевтики.
 20. Час в історії.
 21. Методологія історичної науки.
 22. Спеціальні історичні дисципліни.
 23. Музеєзнавство.
 24. Сучасна історія Латинської Америки.
 25. Латинська Америка в добу нового часу.
 26. Генеалогія.
 27. Військово-технічний чинник в історії ХVІ – ХХ ст.
 28. Війни та військове мистецтво нового часу.
 29. Політичний розвиток Румунії в першій половині ХХ ст.
 30. Розвиток музеїв та музейної справи в ХІХ – ХХ ст.
 31. Цивілізаційні проблеми універсального розвитку.
 32. Історія політичного радикалізму.
 33. Перша світова війна: походження, хід, наслідки.
 34. Придністровський конфлікт: причини, еволюція, перспективи врегулювання.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster8Р4@V‡бИДchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.