Оновлено
2023-03-27
12:15

Науково-дослідна робота

Конференції:

 1. Науково-практична конференція: „Національні Народні Доми – центри культури та толерантності (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)
  Учасники: викладачі кафедри, студенти (25 чол.), учні Чернівецької ЗНЗ № 22 (30 чол.)
 2. 25 квітня 2005 р. – розширене засідання наукового семінару кафедри за участю студентів та учнів шкіл міста, присвячене 60-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні (1941 – 1945 рр.) (70 чол.).
 3. Наукова конференція: „Перша світова війна: погляд через 90 років”
  Учасники: викладачі ЧНУ та БНМА (15 чол.), студенти історичного факультета (45 чол.).
 4. 21 вересня 2011 року за сприяння Центру політичних технологій "ПолитКонтакт" (Російська Федерація, м.Москва)та Благодійного фонду "Громадські ресурси та ініціативи" (Україна, м.Чернівці)на базі кафедри історії нового та новітнього часу відбувся міжнародний науковий семінар "Буковина та Бессарабія: історичні уроки, стан і перспективи регіональної безпеки", в якому взяли участь як вітчизняні науковці, так і представники наукових кіл Російської Федерації, Румунії, Молдови, Угорщини.
 5. Глобальні військово-політичні протистояння у ХХ ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-7 лютого 2014 р.)
 6. Культурное измерение войны: Первая мировая война в образах, в памяти и истории (к 70-летию факультета истории, философии и искуств): Материалы международной научной конференции (Ставрополь, 23-26 октября 2014 г.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція "Світові війни в історії та долі людства" (до 100-річчя початку Першої і 75-річчю Другої світових воєн) (Київ, 18 лютого 2014 р.)
 8. Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна в долях народів Європи і світу": "Боротьба за за приєднання Трансільванії до Румунії (1914-1918 рр.)" (Ніжин, 18-19 вересня 2014 р.)
 9. І Міжнародна науково-практична заочна конференція "Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики" (14 квітня 2014 р.)
 10. ІV Міжнародна наукова конференція молодих науковців, здобувачів "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" (Рівне, 10-11 грудня 2014 р.)
 11. "Problems of humanities and socio-economic sciencies - 2014" (Будапешт, 15 листопада 2014 р.)
 12. Международная научная конференция "Региональный нарратив имперской провинции: современные методологические подходы и исследовательские практики" (Пятигорск, 15 мая 2015 г.)
 13. Міжнародна конференція "Розриви лояльності: політичні та культурні орієнтири в Першій світовій війні: Буковина, Галичина, Бессарабія" (Чернівці, 28-30 травня 2015 р.)
 14. "Humanities and Social sciences in the Era of Globalization - 2015" (Будапешт, 31 травня 2015 р.)
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція "Україна і світ: проблеми історії" (Маріуполь, листопад 2015 р.)
 16. Науково-теоретична конференція "Революція 1917 року в Росії та її місце в історії ХХ століття" (м. Чернівці, 10 листопада).
 17. Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Каразінські читання" (м. Харків, квітень 2017).
 18. Міжнародна конференція "Українське зарубіжжня про революційні події в Україні (1917-1923 рр.): типологія джерел та оцінка подій" (м. Київ, квітень 2017).
 19. Міжнародна науково-практична конференція "Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри" (м. Черкаси, березень 2017).

  20. Міжнародна наукова конференція "Культурно-антропологічні виміри Великої війни 1914-1918 рр." (м. Чернівці, 30 листопада 2018 р.)

  21. Міжнародна науково-практична конференція "Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри" (м. Черкаси, квітень 2019).
 20.      22. Міжнародний науковий семінар "Війна і революція на руїнах Габсбурзької монархії (1918-1921)" (до 100-річчя укладення Сен-Жерменського мирного договору 1919 р.)
 21. Міжнародна робітня "Як викладати багатонаціональну і транснаціональну історію: Україна" (10-11 травня, Львів)
 22.  Викладачі кафедри прослухали лекційний курс американського історика Й. Петровського-Штерна "Речі і смисли: єврейська матеріальна культура Східної Європи" (9-18 червня 2021)                                                                                                                               

 

На кафедрі регулярно працює науковий семінар викладачів і аспірантів:

Тематика засідань:

 1. 22 жовтня 2003 р. – Історія як міф: проблеми історико-літературних містифікацій (доповідач - доц. Сахновський Є.В.).
 2. 19 листопада 2003 р. – Історія та псевдоісторія: ідея превентивної війни Суворова і сучасна історіографія ( доповідачі – доц. Холодницький В.Ф., асист. Папук В.М.).
 3. 15 березня 2004 р.- Проблема глобалізації в сучасному світі (доповідач – доц. Фісанов В.П.).
 4. 22 квітня 2004 р. - Мікроісторія: предмет, тематика, межі дослідження (доповідач – проф. Сич О.І.).
 5. 20 листопада 2004 р. – Література як історичний чинник ментальності
 6. (Док. філологічних наук, проф. Червінська О.М.).
 7. 25 квітня 2005 р. – розширене засідання наукового семінару кафедри за участю студентів та учнів шкіл міста, присвяченого 60-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні (1941 – 1945 рр.)
 8. 15 листопад 2005 р. – Проблема української державності в Новий час (Проф. Юрій М.Ф.).
 9. 9 грудня 2005 р. – Громадянська війна в Росії: сучасний погляд (Доц. Холодницький В.Ф.)
 10. 18 березня 2006 р. – Усна історія (Проф. Сич О.І.)
 11. 22 квітня 2006 р. – Події в Угорщині: сучасна оцінка (Асист. Папук В.М.)
 12. 15 жовтня 2006 р. – Проблеми курсу новітньої історії (Проф. Сич О. І.)
 13. 16 листопада 2006 р. – Постмодернізм як літературно-мистецький феномен (Проф. Абрамович С.Д., доц. Чікарькова М.Ю.).
 14. 17 березня 2006 р. – Усна історія.
 15. 18 квітня 2006 р. – Роль М.М. Сперанського в історії Росії (сучасні оцінки), (доц. Яценюк П.І.).
 16. 27 жовтня 2009 р. - Концептуальні проблеми дидактичної історії.
 17.  1 грудня 2009 р. - Традиції і новації шкільної історичної освіти ( к.і.н. О.Є. Сахновський).
 18. 1 березня 2010 р. - Візантінологія в Україні і за її межами ( к.і.н. О. Філіпчук).
 19. 10. листопада 2010 р. Всуп до лекційних курсів з історичних дисциплін: логіка змісту та викладу ( к.і.н. Є.В. Сахновський).
 20. 8 листопада 2011 р. - Історичний факт у контексті наукової традиції і сучасності (к.і.н. Є.В. Сахновський).   
 21. 25 листопада 2014 р. - Воєнна теорія Карла фон Клаузевіца на межі ХХ-ХХІ ст. (к.і.н., доц. Сахновський Є. В.).
 22. 24 листопада 2015 р. - Неомарксизм в інтелектуальній історії ХХ ст. (к.і.н., доц. Мінаєв А. В.).
 23. 1 березня 2016 р. - "Повернення до довготривалої історії": обговорення книга Девіда Армітеджа та Джо Гулді "Історичний маніфест" (к.і.н., асист. Глібіщук М. В.).
 24. 10 листопада 2016 р. - Нові підходи до вивчення імперій у Новий час (к.і.н., асист. Глібіщук М. В., аспірант П'ятничук Т. І.).
 25. 24 березня 2017 р. - "Азійський спосіб виробництва": слідами дискусій (к.і.н., доц. Мінаєв А. В.).
 26. 13 травня 2019 р. - "Теорія ідентичності та її застосування в сучасних дослідженнях з історії пізньоімперської Росії" (доц. Безаров О. Т.)
 27. 11 листопада 2019 р. - Дискусії щодо поняття "модернізація" у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття (к.і.н., асист. Глібіщук М. В.)
 28. 16 квітня 2021 р. - кафедральний семінар "Інформаційні технології в освітній діяльності" (доц. Вітенко М.Д., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника)
 29. 10-11 травня 2021 р. - міжнародний науковий захід "Як викладати багатонаціональну і транснаціональну історію: Україна" (к.і.н., асист. Глібіщук М.В.)

Студентські наукові конференції:

 1. Студентська наукова конференція 2002 р. – 9 чол. ( Міхасюта О., Сахновський О., Василова В., Холодницька Т., Гев’юк Н., Молдован Е., Холодницький А., Пихович О., Лазар Мар’яна.)
 2. Студентська наукова конференція 2003 р. – 8 чол. (Міхасюта О., Сахновський О., Василова В., Долинянська Т., Гев’юк А., Молдован Е., Холодницький О., Власенко І.)
 3. Студентська наукова конференція 2004 р. – 3 чол. ( Гев’юк Н., Василова В., Молдован Е.)
 4. Студентська наукова конференція 2005 р. - 8 чол. (Торська Наталія, Радик Галина, Кушнір Олександр, Яремчук Юрій, Черкач Наталія, Власенко Ірина, Крамарчук Віталій, Вересюк Олексій.
 5. Студентська конференція 2005 р.
  Торська Наталія. Місія Є.В. Путятіна в Японію (1854 – 1858 рр.).Науковий керівник: доц. Яценюк П.І.
  Радик Галина. Демократизація суспільно-політичного життя в період „відлиги”. Науковий керівник: доц. Холодницький В.Ф.
  Кушнір Олександр. Територіальне розмежування в Південно – Східній Європі за рішеннями Берлінського конгресу. Науковий керівник: доц. Піддубний І.А.
  Яремчук Юрій. „Статті конференції”: історичний і правовий аспекти. Науковий керівник: проф. Сич О.І.
  Черкач Наталія. Збройний нейтралітет Росії 1780 р.: епізод з історії становлення російсько-американських відносин. Науковий керівник: доц. Сахновський Є.В.
  Власенко Ірина. Вплив ідей Дж. Ст. Міла на жіночий рух у Росії (60-70 рр. ХІХ ст.). Науковий керівник: доц. Сахновський Є.В.
  Крамарчук Віталій. Історична тематика у творчості російських художників-передвижників. Науковий керівник: доц. Яценюк П.І.
 6. Круглий стіл "Феномен революції у світовій історії" (жовтень 2017).
   

 Профорієнтаційна діяльність кафедри.

1. Акція "Стань на день студентом кафедри історії Нового та новітнього часу" (квітень 2019).

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterќя›9‚ђ@#!!зchnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.